Francesc Torres, Ocupació d'un espai donat a través d'una acció humana, 1973